Sklep internetowy z artykułami do domu - AGD

Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zwroty i reklamacje
 
 
 UWAGA: W związku z obecną sytuacją w kraju w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz kurierów większość operatorów paczek w tym InPost podjęła działania mające na celu zminimalizowanie kontaktów personalnych.
W przypadku uszkodzenia bądź stwierdzenia ubytku w przesyłce prosimy o wypełnienie protokołu szkody oraz o przesłanie go wraz ze zdjęciami przesyłki potwierdzającymi uszkodzenie/ubytek na adres sprzedaz@elhurtagd.pl lub koordynator@elhurtagd.pl 
Zaznaczamy, że bez niniejszego dokumentu oraz dokumentacji zdjęciowej obejmującej opakowanie zewnętrzne, zabezpieczenia wewnętrzne oraz zawartość przesyłki zgłoszona sprawa nie zostanie zweryfikowana.
Przekazanie wskazanych danych jest konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
Zgodnie z §3 i §4 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku.
 
 
 
 
Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym Korona Shops
(Wyciąg z regulaminu sklepu)
 
 
§10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Dla ułatwienia i przyspieszenia procedury zwrotu Sprzedawca udostępnia specjalną stronę  https://furgonetka.pl/zwroty/cfdc71d1-11c1-438c-b508-7e17706b4373
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 § 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 § 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

Instrukcja postępowania przy odbiorze przesyłki

Przed złożeniem podpisu potwierdzającego przyjęcie przesyłki prosimy dokładnie obejrzeć stan paczki. Ślady usuwania taśmy pakowej, porwana folia zabezpieczająca lub wyraźna deformacja opakowania mogą świadczyć o tym, ze przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna. W tej sytuacji należy:

 1. otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia, że przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona należy:
 2. żądać o kuriera aby na swoim druku sporządził protokół reklamacji. Należy podpisać ten protokół i zatrzymać jeden egzemplarz,
 3. zgłosić fakt spisania protokołu uszkodzenia przesyłki  do naszej firmy za pośrednictwem maila sprzedaz@elhurtagd.pl lub koordynator@elhurtagd.pl za pomocą poniższej karty: 

 

 

PPHU EL-HURT T. Sznaza

82-300 Elbląg ul. Malborska 53

Adres e-mail: koordynator@elhurtagd.pl 

Telefon: +48 693527647

 

KARTA REKLAMACJI/ZWROTU* 

 I. Dane reklamującego:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………...

Adres: ……………………………………………………………………………

Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………...

Adres e-mail: ……………………………………………………………………

Nr telefonu komórkowego: …………………………………………………….

 

II. Dane dotyczące umowy sprzedaży:

Nr zamówienia: …………………………………………………………………

Nazwa produktu: ………………………………………………………………..

Data zakupu i nr paragonu/faktury: …………………………………………

 

III. Powód reklamacji/odstąpienia od umowy (zwrotu)*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

 

IV. Żądanie reklamującego*:

 1. Nieodpłatna naprawa
 2. Wymian na nowy
 3. Obniżenie zapłaconej ceny
 4. Odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny

 

IV. Dane o rachunku bankowym do zwrotu pieniędzy:

Nazwa banku: …………………………………………………………………..

Nr rachunku: …………………………………………………………………….

 

 

 

          Data i podpis Klienta

 

…………………………………………..

 

* prosimy o podkreślenie właściwego

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem  oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl